Ekler
  
  
Metin
Ek
  
100 yaşındaki bir kayın ağacı, saatte 40 kişinin çıkardığı 2,35 kilogram karbondioksidi yok eder.
Ek
  
1 hektar iğne yapraklı orman yılda 30 ton, geniş yapraklı orman ise yılda 16 ton oksijen üretir.
Ek
  
Ormanlar, kenarından geçen 50 metre genişliğindeki bir otobanın trafik gürültüsünü 20-30 desibel azaltır.
Ek
  
Ormanlar aynı iklim koşullarına sahip çıplak toprağa kıyasla yüzeysel akışı 15-20 kat, erozyonu da 350 kat azaltır.
  
Yapılan teknik ormancılık çalışmalarıyla, ülkemizin orman alanı 1972 yılında 20,2 milyon hektar iken, 2004 yılında 21,1 milyon hektar, 2012 yılı sonu itibariyle de 21,7 milyon hektara ulaşmıştır.
  
Dünyanın en önemli yenilenebilir doğal kaynaklarından biri olan ormanlara gerekli önemin verilmediği düşüncesiyle, Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Organizasyonunun (FAO) çabalarıyla,  21 Mart pek çok ülke tarafından kuzey yarım küresinde ilkbaharın, güney yarım küresinde de sonbaharın başlangıç günü olarak kabul edilmiş ve “Dünya Ormancılık Günü” olarak kutlanması teşvik edilmiştir. Ülkemizde 1975 yılından itibaren 21 Mart “Dünya Ormancılık Günü”, 21 Mart’ın içinde olduğu hafta da “Orman Haftası”  olarak kutlanmaktadır.
Uzun yıllar bu şekilde (gayrı resmi olarak) kutlanmakta olan 21 Mart, son olarak Birleşmiş Milletler Genel Konseyinin  28 Kasım 2012 tarihinde almış olduğu kararla tüm dünyada 21 Mart gününü “Uluslararası Ormancılık Günü” olarak ilan etmiştir. 21 Mart Günü, üye ülkelerde kutlanacak ve tüm orman tiplerinin önemi konusunda kamuoyunun farkındalığı artırılacaktır.
  
Bakanlığımızca 2008-2012 yıllarını kapsayan “Ulusal Ağaçlandırma Seferberliği Eylem Planı” hazırlanarak çalışmalar başlatılmıştır.
Plan kapsamında 5 yıllık süre içerisinde 2.300.000 hektar alanda Ağaçlandırma, Rehabilitasyon, erozyon kontrolü, ve mera ıslahı çalışmaları hedeflenmiştir. 2013 yılı itibari ile hedeflenen programın üzerine çıkılarak 2.420.000 hektar alanda ağaçlandırma gerçekleştirilmiştir
  
Arıcılara destek olmak ve organik gıda üretimine teşvik etmek gayesiyle bal ormanı tesislerinin kurulması çalışmalarını başlattık
  
Ormanların insanların ruh ve beden sağlığı üzerine olan olumlu etkileri de küçümsenemeyecek düzeyde önemlidir. Şehir ormanlarının insanlara sağladığı sosyal ve psikolojik işlevleri; açık alanda egzersiz yapma, bedensel ve ruhsal dinlenme, sosyal çevre edinme, betonlaşmış ev ve iş ortamından uzakta kendini daha özgür ve daha araştırmacı hissederek doğa hakkında pek çok şeyi öğrenme ve keşfetme olarak sıralayabiliriz.
Ülkemizde de şehirleşme ile birlikte özellikle şehir halkının şehir yakınlarındaki ormanlık alanlara olan talebi artmıştır. Bu talebin karşılanması gayesiyle Genel Müdürlüğümüz "Şehir Ormanı Projesi"ni halkımızın hizmetine sunmuştur.
  
Zararlı böcek türlerine karşı her yıl ortalama 600 bin hektar alanda mücadele yapılmaktadır.
52 adet laboratuvar ile biyolojik mücadeleye öncelik verilmektedir
  
2007 yılında; “yangın yönetim sistemi” kurulmuş ve ülke genelini kapsayacak şekilde genişletilmiştir.
Orman yangınının başlaması ile çıkan duman 15-18 saniye içinde tespit edilerek İşletme Müdürlüğü, Bölge Müdürlüğü ve Ankara Yangın Harekat Merkezini uyarmaktadır. Bu sistem; 2010 yılında, en iyi proje dalında e-TR ödülü, 2012 yılında da “en iyi gelişim gösteren proje” ödülü almıştır
  
Ülkemizde mülkiyeti devlete ait yaklaşık 21.7 milyon Ha. Orman alanı içerisinde toplam 21.375 orman köyünde 7.095.650 kişi yaşamakta olup,  Kırsal kesimde yaşayanlarında  %40’ı orman köyünde yaşamaktadır.
  
Sincap Orman Çocuk Tiyatrosu vasıtasıyla her yıl ortalama 150 bin çocuğumuza orman ve doğa bilinci aşılanmaktadır. 2011 yılında 176.448, 2012 yılında 268.130 ilköğretim öğrencisine ulaşılmıştır
  
Ankara ve Bursa illerinde bulunan Ormancılık Müzeleri tüm yıl boyunca ücretsiz olarak halkımızın hizmetindedir. 2011 yılında 24.800 kişi, 2012 yılında ise 16.550 ziyaretçi müzelerimizi ziyaret etmiştir.
  
10. Ormancılık Zirvesi 08-19 Nisan 2013 tarihlerinde İstanbul’da gerçekleştirildi. Söz konusu toplantı ile ülkemizin ormancılık alanında yapmış olduğu faaliyetlerin bütün ülkelere tanıtılması hedeflenmektedir
  
Ülkemizin ilk arboretumunun (ağaç parkı), bir diğer ifade ile dünyanın çeşitli bölgelerinden getirilmiş ağaç ve çalı örneklerini barındıran canlı ağaç müzesinin 1949 yılında İstanbul-Bahçeköy’de kurulan Atatürk Arboretumu olduğunu ve buranın 450 kadarı yerli olmak üzere dünyanın her yerinden getirilen yaklaşık 2.000 bitki türüne ev sahipliği yaptığını biliyor muydunuz.
  
Ülkemizde 11.466 adet doğal bitki türü bulunduğunu, bunlardan 3.649 ’unun sadece ülkemizde yaşadığını; yani ülkemize özgü (endemik) olduğunu biliyor muydunuz.

  
Ülkemizde 1.478 adet omurgalı doğal hayvan türü bulunduğunu; bunlardan 123’ünün sadece  ülkemizde yaşadığını biliyor muydunuz.
  
Ülkemizde 54 bin adet civarında omurgasız doğal hayvan türü bulunduğunu; bunların yaklaşık 14.000 ’inin sadece ülkemizde yaşadığını biliyor muydunuz.
  
Ülkemizde 10.000 fazla mantar türü bulunduğunu biliyor muydunuz.
  
Ülkemiz ormanlarında yılda 40 milyon ton civarında oksijen üretildiğini biliyor muydunuz.